Звіт кафедри фінансів, банківської справи та страхування