Історія кафедри

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування заснована у 2016 році на підставі наказу Ректора СумДУ № 0473-I від 11 липня 2016 року шляхом об’єднання кафедри фінансів та кафедри банківської справи. Очолила кафедру доктор економічних наук, професор Школьник Інна Олександрівна.

Результатом об’єднання кафедр є формування високопрофесійного, злагодженого колективу науковців, кваліфікованих спеціалістів з фінансів та банківської справи, спроможних на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу з урахуванням досвіду роботи вищих навчальних закладів і фінансово-кредитних установ.

***

Кожна кафедра мала свою історію і була потужним навчальним та науковим осередком в Українській академії банківської справи. Після приєднання Української академії банківської справи до Сумського державного університету колективи кафедр фінансів та банківської справи прийняли рішення про об’єднання.

salo ivКафедра банківської справи була створена в Українській академії банківської справи однією з перших – 15 березня 1996 року та протягом двадцяти років здійснювала підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Банківська справа» для банківської системи України. Першим завідувачем кафедри став відомий вчений зі значним практичним досвідом роботи у фінансовій сфері, доктор економічних наук, професор Сало І.В.

У 2011-2016 рр. кафедру банківської справи очолювала д.е.н., професор Васильєва Т.А. За роки існування кафедра підготувала більше 3000 висококваліфікованих фахівців. Випускники кафедри банківської справи працюють в Національному банку України, провідних банках, міжнародних компаніях та фінансових групах, фінансових установах, аудиторських, консалтингових компаніях та рейтингових агентствах.

kafedra bs

epifanov aoКафедра фінансів заснована у 1998 році на підставі наказу Ректора Української академії банківської справи № 165-уч від 2 липня 1998 року. Процес організаційного становлення кафедри, формування основних напрямів її діяльності відбувався під керівництвом доктор економічних наук, професора Науменкової С.В. Протягом 2007-2009 року кафедру фінансів очолював ініціатор створення Української академії банківської справи, а в подальшому її ректор, доктор економічних наук, професор Єпіфанов А.О.

У наступні роки кафедру фінансів очолювали видатні науковці та професіонали своєї справи: з 2009 р. по 2010 р. – доктор економічних наук, професор Школьник І. О., з 2010 р. по 2013 р. – доктор економічних наук, професор Лєонов С. В., з 2013 р. по 2016 р. – доктор економічних наук, професор Фролов С. М. Протягом 18-ти років кафедра фінансів Української академії банківської справи забезпечувала професійну підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит». За всю історію кафедри було випущено понад 3000 бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Наші випускники займають провідні фахові та керівні посади на підприємствах, страхових та фінансових компаніях, аудиторських фірмах, що працюють як на національній так і на міжнародній аренах, а також в органах державної влади та управління різних рівнів.

kafedra fin

***

Нині кафедра фінансів, банківської справи та страхування об’єднала фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 31 викладач, з яких 5 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 25 – науковий ступінь кандидата економічних наук (в тому числі 5 професорів та 15 доцентів).

FS2

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування запрошує на навчання молодих, амбітних, впевнених у собі особистостей для здобуття вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» на рівні бакалавра та магістра. Чекаємо молодих науковців для навчання в аспірантурі та докторантурі. Ми відкриті до спілкування і запрошуємо всіх бажаючих до наукового та міжнародного співробітництва.