Магістр

МАГІСТР – ВАШ ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма
«БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Освітньо-професійна програма «Банківська справа» передбачає фундаментальну теоретико-практичну та науково-методологічну підготовку студентів до роботи у банківських установах. Навчання за даною програмою дає студентам ґрунтовні знання з питань: організації продажу банківських послуг, управління ціноутворенням на банківські продукти, проведення маркетингових досліджень в банківський сфері, особливостей здійснення комунікацій в банку, розробки та управління портфелем сучасних банківських послуг, особливостей здійснення проектного фінансування, управління банківськими ризиками та здійснення антикризових заходів у процесі функціонування банків.

Освітньо-професійна програма

Profile of educational program

 

 

Освітньо-професійна програма
«ФІНАНСИ»

Освітньо-професійна програма «Фінанси» передбачає фундаментальну теоретико-практичну та науково-методологічну підготовку студентів до роботи у фінансових службах державних установ та організацій, підприємств, страхових та інших фінансових компаніях. Навчання за даною програмою дає студентам ґрунтовні знання з питань: організації бюджетного менеджменту, управління фінансами підприємства та фінансової установи, здійснення фінансового нагляду та державного фінансового моніторингу, особливостей реалізації фінансового контролінгу та побудови ефективної системи управління ризиками на підприємстві, управління фінансовими процесами та персоналом, особливостей менеджменту державними фінансами як на рівні країни, так і в окремій установі чи організації, проведення санаційних та антикризових заходів у процесі функціонування суб‘єктів господарювання.

Освітньо-професійна програма

Profile of educational program

Термін навчання: 1 рік 4 місяці на базі освітнього рівня бакалавр чи спеціаліст (для денної та заочної форм навчання)

Форма навчання: денна та заочна (передбачені місця державного замовлення)

Предмети для вступу на освітню програму:

  • Комплексний іспит зі спеціальності
  • Іноземна мова