Бакалавр на 2 курс за скороченою програмою

БАКАЛАВР – ВАШ ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«БАНКІВСЬКА СПРАВА»
(скорочена програма)

Освітня програма «Банківська справа» передбачає фундаментальну теоретико-практичну підготовку студентів до роботи у банківських та інших фінансових установ. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: використання сучасних банківських та фінансових послуг, оцінки кредитоспроможності та фінансового стану підприємства; аналізу інвестиційних проектів, розміщення та обігу цінних паперів на фондовому ринку; основ функціонування готівкового та валютного ринків, можливостей використання сучасних он-лайн технологій у практичній діяльності.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»
(скорочена програма)

Освітня програма «Державні та місцеві фінанси» передбачає професійну підготовку фінансистів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти. Програма передбачає підготовку фахівців з поглибленими теоретичними та практичними знаннями і уміннями, з державних та місцевих фінансів, фінансового права, фінансової безпеки держави, казначейської справи, податкової системи, державного фінансового моніторингу тощо. Одержані знання дозволять розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності та у процесі навчання. Практикоорієнтована професійна підготовка студентів передбачає їх подальше працевлаштування в Державній казначейській службі, фіскальній службі, Службі фінансового моніторингу, Пенсійному фонді, аудиторській службі, органах місцевого самоврядування.

 

Термін навчання: 2 роки 10 місяців (для денної та заочної форм навчання)

Форма навчання: денна та заочна (передбачені місця державного замовлення)