Освітньо-науковий дослідницький центр "Фінансові перспективи""

Головною метою Центру є:
Об"єднання та координація науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності з питань фінансів, банківської справи та страхування, комерціалізація результатів наукових досліджень Центру, всебічне сприяння міжвузівській інтеграції на основі умов здійснення поглибленої наукової та освітньої підготовки фахівців.

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, новмативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетеського рівнів даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.

У тому числі як у Положенні, так і в безпосередній діяльності враховуються вимоги, затверджені постановою Кабміну України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності" (зі змінами та доповненнями).

Основним завданням Центру є надання наукових та осітніх послуг в сфері фінансів, банівської справи та страхування.

Відповідно до основних завдать функціями Центру є:
Науково-дослідна діяльність:

  • виконання науково-дослідних робіт в сфері фінансів, банківської справи та страхування на замовлення місцених органів самоврядування. громад, приватних осіб, організацій, підприємств різних форм властності;
  • створення наукової бази для проведення наукових досліджень в сфері фінансів, банківської справи та страїування;
  • налагодження співпраці з підприємствами, банками, страховими компаніями вищими навчальними закладами, науковиими установами України та інших країн для співпраці для реалізації мети роботи Центру;
  • організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів за тематиками, що  реалізується на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування.

Освітня діяльність:

  • проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами курсів, гуртків, банківської справи та страхування;
  • проведення консультацій в сфері фінансів, банківської справи та страхуванні;
  • підвищення кваліфікації викладачів, студентів, працівників фінансової сфери щодо питань в межах компетенцій роботи Центру;
  • втілення результатів науково-дослідної роботи Центру у навчально-педагогічну практику СумДУ.