Бакалавр

Іноземна мова

Основи академічного письма

Економікс

Кількісні методи в економіці

Основи обліку  (регламент)

Підприємництво та цифрові бізнес-комунікації

Статистика

Маркетинг

Менеджмент

Демократія: цінності, принципи, механізми

**********************************

*Аналіз банківської діяльності  (регламент)

Банківська справа  (регламент)

*Банківські операції  (регламент)

*Банківська статистика  (регламент)

*Банківські операції II  (регламент)

Банківське кредитування  (регламент)

Банківські ризики

Банківське регулювання  (регламент)

*Банківський маркетинг   (регламент)

Гроші та кредит   (регламент)

*Державні цільові фонди   (регламент)

*Діяльність банків на фінансовому ринку   (регламент)

Інвестування  (регламент)

*Інвестиційна діяльність в банку  (регламент)

*Інфраструктура фінансового ринку  (регламент)

*Казначейська справа  (регламент)

Корпоративні фінанси

Облік та звітність в банку  (регламент)

* Організація контролю в банку  (регламент)

* Проектне фінансування  (регламент)

Публічні фінанси   (регламент)

*Публічні фінанси ІІ  (регламент)

* Страхування  (регламент)

* Соціальне страхування  (регламент)

Фінанси  (регламент)

*Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання ДСЕ  (регламент)

*Фінанси бюджетних установ  (регламент)

*Фінансова безпека держави  (регламент)

*Фінансові ринки  (регламент)

*Фінансовий менеджмент  (регламент)

Фінансовий контролінг в банку  (регламент)

*Управління фінансовою безпекою підприємства  (регламент денна, заочна форма)

**********************************

Практика виробнича

Кваліфікаційна робота