Науковий гурток

З метою розвитку та поглиблення наукових досліджень молодих науковців, аспірантів та студентів кафедрою фінансів, банківської справи та страхування відповідно до «Положення про діяльність молодіжних наукових творчих об’єднань у Сумському державному університеті» від 18.04. 2016 року було створено науковий гурток «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи».

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів, створення умов для розвитку творчого потенціалу студентів, сприяння оволодінню студентами методиками наукових досліджень, розвитку у них наукового мислення і аналітичних здібностей.

Напрями роботи наукового гуртка:

  • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
  • участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
  • виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
  • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії та практики фінансів;
  • робота студентів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засідання наукового гуртку, семінарах тощо;
  • залучення молоді до грантової діяльності всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Керівництво науковим студентським гуртком кафедри фінансів, банківської справи та страхування здійснює к.е.н., доцент Журавка О.С.

«Положення про діяльність молодіжних наукових творчих об’єднань у Сумському державному університеті»

Звіт про діяльність наукового об’єднання кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІ БТ «УАБС» СумДУ за 2019-2020 н. р.