Студентська наука

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування проводить постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів та сприяє розвитку студентської наукової діяльності.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри щорічно приймають активну участь та виборюють призові місця у міжнародних, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах та студентських конференціях.

Здобутком кафедри є організація роботи студентського наукового гуртка, учасники якого мають змогу отримати кваліфіковану наукову консультацію та обговорити актуальні проблеми соціально-економічного розвитку та реформування фінансово-кредитної системи країни.

Крім того, становлення професійних компетентностей студентів відбувається безпосередньо через їхню участь у численних культурних заходах – майстер-класах, семінарах, виставках, тренінгах, що організовуються викладачами кафедри, українськими та міжнародними фахівцями.

Науково-дослідна робота студентів покликана залучати здібну та талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Інші конкурси та наукові досягненння студентів
Олімпіади
Науковий гурток