Монографії викладачів кафедри

2019

 1. Savchenko, T., Bukhtiarova, A. (2019) Impact of Transparency of Public Finances on the Level of Corruption in Ukraine, Szczecin: Centre of Sociological Research, 165 p.
 2. Бухтіарова А. Г., Гусак Ю.Д. Підрозділ фінансової розвідки як основа системи фінансового моніторингу країни. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 80-88.
 3. Транспарентність публічних фінансів – протидія корупції: монографія: за заг. редакцією д-ра екон. наук І.О. Школьник, д-ра екон. наук Т.Г. Савченка. – Суми: «Ярославна». 2018. - 186 с.
 4. Savchenko T., Podobriy H., Mordan Ye. (2019). Improvement of the reporting process in the state bank as a direction to improve the transparency of its activities // Impact of Transparency of Public Finances on the Level of Corruption in Ukraine, Szczecin: Centre of Sociological Research, p. 114-136.
 5. Pakhnenko O. Alternative sources of funding for innovative activities of business entities / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 209-219
 6. Семеног А. Ю., Семеног В. В. Довіра до фінансових установ як запорука розвитку фінансової системи України. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій: колективна монографія / за заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 171–180.
 7. Semenog A. The essence and features of the state financial security management process. Financial Security and Information from Financial Markets / ed. A. Plastun. Szczecin: Centre of Sociological Research, 2019. P. 11–19. DOI: 10.14254/978-83-952923-6-1/2019.
 8. Semenog A., Vasilyeva T., Klochko O. Theoretical fundamentals of functioning of banks as intermediaries on financial market. Impact of Transparency of Public Finances on the Level of Corruption in Ukraine / ed. T. Savchenko, A. Bukhtiarova. Szczecin: Centre of Sociological Research, 2019. P. 74–92. (ISBN: 978-83-952923-4-7. DOI: 10.14254/978-83-952923-4-7/2019).
 9. Shkolnyk I., Semenog A. Formation of the digital economy theory in the works of N. Negroponte and D. Tapskott. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 / ed. N. Marynenko, P. Kumar, I. Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. P. 472–483.
 10. Kremen V, Brychko M. LOGIT AND PROBIT MODEL FOR PREDICTION THE FINANCIAL HEALTH OF INSURANCE COMPANY. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 / ed. N. Marynenko, P. Kumar, I. Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. P. 223–233.

2018

 1. Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : монографія / Л. В. Кривенко, Є. В. Мішенін, М. І. Макаренко, О. В. Ісаєва та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук Л. В. Кривенко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 332 с.

2017

 1. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / І. О. Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І. І. Рекуненка. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 343 с.
 2. Trust in Banking: Global and Ukrainian Aspects // Financial Institutions and Financial Regulation – New Developments in the European Union and Ukraine / Edited by Andreas Horsch, Larysa Sysoyeva, Anna Buriak – Conference Proceedings. Cuvillier Verlag Göttingen, Germany, 2017 – 186 p.
 3. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / Бричко М. М. // за ред. д.е.н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. - Суми : ТОВ «Триторія», 2017. - Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. – 290 с.

2016

 1. Науково-методичне забезпечення діагностування кризи на мікро- та макрорівнях банківської системи / О. А. Криклій, О. В.Крухмаль // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору [Текст] : кол. монографія / [Алієва С. С. та ін. ; за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвої Н. М.] ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Черкаси : ДВНЗ «Ун-т банк. Справи», 2016. – 413 с.
 2. Удосконалення системи державного регулювання банківської системи / Є. Ю. Мордань, І. І. Д'яконова // Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. - Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.

2015

 1. Бєлова І. В. Системний фінансовий ризик в Україні : методологія формування, оцінювання та регулювання : Монографія / 2015. – Суми: «Ярославна», 2015. – 360 с.

2014

 1. Козьменко О. В. «4Р» маркетингу страхових компаній : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. – Суми : «Університетська книга», 2014. – 432 с.
 2. Бєлова І. В. Інструментарій банківського нагляду : теорія, методологія та практика : монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 177 с.
 3. Бєлова І. В. Ризик-менеджмент у банку : теорія та організація : монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій, О. М. Пожар, Н. П. Верхуша. – Суми : «КОРПУНКТ», 2014. – 147 с.

2013

 1. Васильєва Т. А. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / За ред. д.е.н., проф.. Т. А. Васильєвої, к.е.н., О. Б. Афанасьєвої. – Суми : «Ярославна», 2013. – 488 с.
 2. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 411 с.
 3. Боярко І. М. Державні видатки в економіці країни : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Сумське видавництво ПВКП «Корпункт», 2013. – 109 с.

2012

 1. Єпіфанов А. О. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України : монографія / За заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки . – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 258 с.
 2. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека – Суми : «Університетська книга», 2012. – 165 с.
 3. Боярко І. М. Місцеві бюджети у забезпеченні соціально–економічного розвитку міста : монографія / І. М. Боярко, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : ПВКП «Корпункт», 2012. – 92 с.
 4. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : «Університетська книга», 2012. – 317 с.
 5. Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т.1 : Управління ризиками базових банківських операцій / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-р екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
 6. Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т.2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 299 с.

2011

 1. Єпіфанов А. О. Вартість банківського бізнесу : монографія / За заг. ред. Д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С. В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». 2011. – 295 с.
 2. Ярошенко С. П. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / С. П. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 105 с.
 3. Єпіфанов А. О. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини [Текст] : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 125 с.
 4. Козьменко О. В. Страховий та перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : «Університеться книга», 2011 – 388 с.
 5. Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 182 с.
 6. Єпіфанов А. О. Базель ІІ. Проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / за редакцією А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 261 с.
 7. Криклій О. А. Банківський менеджмент : питання теорії та практики : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 с.
 8. Васильєва Т. А. Напрямки банківсько-страхової інтеграції в сфері інвестування страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 228 – 240 с.

2010

 1. Фролов С. М. Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій : монографія / С. М. Фролов. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2010. – 316 с.
 2. Yepifanov А. Basel I I : problems and prospects of usage in national banking systems : monograph / under the editorship of Anatoliy Yepifanov, Inna Shkolnik. – Sumy : SHEI «UAB NBU», 2010. – 239 p.
 3. Коваленко В. В. Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
 4. Маслак Н. Г. Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г. Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121 с.
 5. Васильєва Т. А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку : монографія / Т. А. Васильєва. – Суми ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 118 с.

Архів монографій