Школьник Інна Олександрівна

Shkolnik

Завідувач кафедри професор, доктор економічних наук

Контактна інформація:
+38(0542)665-075
Кабінет: К2-355
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook:http://facebook.com/YShkolnyk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5359-0521
Researcher ID: I-7368-2018
Google Scholar

Відзнаки викладача

Наукові ступені і вчені звання:
кандидат економічних наук зі спеціальності «Фінанси,
грошовий обіг і кредит 1999 р.),
доцент кафедри фінансів (2000 р.),доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2008 р.),
професор кафедри фінансів (2010 р.).

Заступник Голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки).

Голова підкомісії 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Член Вченої ради Сумського державного університету

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Сумського державного університету (Д.55.051.06) – спеціальність 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

Сфера наукових інтересів: фінансове посередництво, фінансовий ринок.

Науковий керівник науково-дослідної теми «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Shkolnyk I., Semenog A. Formation of the digital economy theory in the works of N. Negroponte and D. Tapskott. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 / ed. N. Marynenko, P. Kumar, I. Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. P. 472–483.
 2. Savchenko T., Bukhtiarova A. Impact of Transparency of Public Finances on the Level of Corruption in Ukraine, 2019. Szczecin: Centre of Sociological Research, p. 165
 3. Транспарентність публічних фінансів – протидія корупції: монографія : [за заг. редакцією д-ра екон. наук І.О. Школьник і д-ра екон. наук Т.Г. Савченка]. – Суми : видавництво «Ярославна». 2018. 186
 4. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / І.О. Школьник, Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Школьник, проф. І.І Рекуненка. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 343 с.
 5. Introduction to finance: theory and practice [Текст]: study guide / I.O. Shkolnyk, M.M. Brychko, O.M. Pakhnenko [et al.]; edited by: I. Shkolnyk, M. Brychko. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 275 p. – ISBN 978-966-657-664-7
 6. Європейські студії у фінансах : Навч. посіб. / І.О. Школьник, А.Ю. Семеног, В.М. Кремень та ін. ; за заг. ред. І.О. Школьник, А.Ю. Семенога. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 214 с.
 7. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І.О. [І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін.] – К. :«Центр учбової літератури», 2016. – 368 с.
 8. Економічний ризик: методи оцінки та управління : навч. посібник для студентів і викладачів екон. спеціальностей вищих навч. закладів / [Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов, Я.М. Кривич та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Т.А. Васильєвої, канд.. екон. наук Я.М. Кривич. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 207 с.
 9. Фінанси: практикум / ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [І.О. Школьник, Н.А. Дехтяр, О.В. Люта, та ін.]. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. - 218 с.
 10. Маркетинг у банку: навчальний посібник / за заг. ред.. проф. Т.А. Васильєвої,; Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко, І.О. Школьник та ін. ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 353 с. (гриф МОНУ)
 11. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За заг. ред.. І.О. Школьник та В.М. Кремень [І.О. Школьник, В.М. Кремень, С.М. Козьменко та ін. ]. К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 488с.
 12. «Міжнародні фінанси» : навч. посіб. / [І.І. Д’яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д’яконової. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с. (гриф МОНУ)

Наукові статті

 1. Shkolnyk I., Bondarenko E., Balatskyi I. Financial risks of the stock market: opportunities and specifics of their insurance. Insurance Markets and Companies, 2019. 10(1), 26-35. doi:10.21511/ins.10(1).2019.03
 2. Shkolnyk I., Kozmenko S., Kozmenko O., Mershchii B. The impact of economy financialization on the level of economic development of the associate EU member states. Economics and Sociology. Vol 12 (4). 2019. 43-58. (Scopus) DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-4/2
 3. Школьник І.О., Кривозуб В. Сучасний стан фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору України. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2019. № 4. С. 49-55.
 4. Shkolnyk I., Tomasz P., Loboda L., Nebaba N. Financial crisis of the real sector enterprises: an integral assessment. Investment Management and Financial Innovations, 2019. 16 (4). P. 366-381. (Scopus) doi:10.21511/imfi.16(4).2019.31
 5. Shkolnyk I., Melnik T., Havrysh Y., Ivanchenko A. Transparency of local finances of Ukraine. Public and Municipal Finance. 2019. 8 (1). P. 73-82
 6. Kremen, V., Shkolnyk, I., Semenog, A., & Kremen, O. (2019). Evaluating the relationship between financial sustainability and socio-economic development of countries. Central European Economic Journal, 6(1), 1-15. DOI: 10.2478/ceej-2019-0003.
 7. Школьник І.О., Кремень В. М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. 3. C. 97-115.
 8. Shkolnyk I., Melnyk T., Mershchij B. Assessment of quality of financial support for local social development in Ukraine. Public and Municipal Finance. 2018. 7 (4). P. 19-28.
 9. Школьник І. О., Малиш Д. О., Козьменко Є. С. Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – C. 315–322.
 10. Школьник І.О., Івашина А.О. Критерії оцінки боргової стійкості: світова та вітчизняна практика. Економіка та суспільство. 2018. 15.
 11. Shkolnyk I., Bukhtiarova A., Horobets L. The efficiency of electronic public procurement system in Ukraine. Public and Municipal Finance. 2018. Vol. 7 Issue 3. P. 43-55.
 12. Васильєва Т.А., Школьник І.О., Мерщій Б.Є. Транспарентність бюджетної політики України, сучасні проблеми. Фінансові дослідження. 2018. 1 (4).
 13. Школьник І.О., Діденко І.В., Гавришенко О.С. Таксонометричний підхід в оцінюванні фінансової стійкості підприємств цукрової галузі. Бізнес Інформ. 2018. 5. C. 358-366.
 14. Shkolnyk I., Melnyk T., Mershchij B. Transparency of the budget process as a prerequisite for financial decentralization in Ukraine. Public and Municipal Finance. 2018. Vol. 7. Issue 1. P. 12-20
 15. Shkolnyk I., Koilo V. The relationship between external debt and economic growth: empirical evidence from Ukraine and other emerging economies. Investment Management and Financial Innovations, 201815(1), 387-400. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.32 (Scopus)
 16. Shkolnik, I. О.; Bukhtiarova, A. G.; Semenog, A. U. Economic modeling of assessment of ukrainian banking system. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], 2017 v. 2, n. 23, p. 337-344, feb. 2018. ISSN 2310-8770. (Web of science)
 17. Shkolnyk I., Bondarenko E., Balev V.. Estimation of the capacity of the Ukrainian stock market’s risk insurance sector. Insurance Markets and Companies, 20178(1), 34-47.
 18. Shkolnik I., Bondarenko E., Ostapenko M. Investor compensation fund: an optimal size for countries with developed stock markets and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2017, 14 (3), 404-425. http://10.21511/imfi.14(3-2).2017.10 (Scopus)
 19. Chernadchuk V., Sukhonos V., Shkolnyk I. The notion and content of financial system in the context of financial law of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2017, 15(2-1), 234-245. doi:10.21511/ppm.15(2-1).2017.07 (Scopus)
 20. Школьник І. О., Бондаренко Є. К. Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку // Бізнес Інформ. 2017. 4. C. 126-132.
 21. Школьник І. О., Бондаренко Є. К. Фонд гарантування інвестицій як інструмент зміцнення довіри до фондового ринку України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2017. 26. С. 62-67.
 22. Mussina A., Shkolnyk I., Bukhtiarova A. Trajectories of development of state-owned banks by analyzing the dynamics of patterns. Financial markets, Institutions and Risks, Volume 1, Issue 1, 2017. P. 61-71.
 23. Школьник І.О., Синєпол В.Е. Фінансова стійкість підприємств машинобудування в Україні: таксономічний аналіз. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. 1-2 (07). С. 41-46.
 24. Kozmenko S., Shkolnyk I., Bukhtiarova A. Dynamics patterns of banks evaluations on the basis of Kohonen self-organizing maps / Banks and Bank Systems, Volume 11, Issue 4, 2016.
 25. Shkolnik I. O., Kravchenko E. O. The Dependence of Economic Growth and the Depth of the Financial Market. Business Inform. 2015. 2. C. 190-195.
 26. Shkolnik I. O., Bukhtiarova A. G. Investigation of causality of formation of deposit resources of individuals in Ukraine. The problems of economy. 2015. 2. C. 265-272.