Магістр зі спеціалізації "Фінанси"

МАГІСТР – ВАШ ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОФІЛІЗАЦІЯ
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

«Державний фінансовий менеджмент» передбачає фундаментальну теоретико-практичну та науково-методологічну підготовку студентів до роботи у фінансових службах державних установ та організацій. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: організації бюджетного менеджменту, здійснення фінансового нагляду та державного фінансового моніторингу, управління фінансовими процесами та персоналом, особливостей менеджменту державними фінансами як на рівні країни, так і в окремій установі чи організації.

 

ПРОФІЛІЗАЦІЯ
«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ БІЗНЕСУ»

«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» передбачає фундаментальну теоретико-практичну та науково-методологічну підготовку студентів до роботи у фінансових службах підприємств, страхових та інших фінансових компаніях. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: управління фінансами підприємства та фінансової установи, особливостей здійнення фінансового контролінгу та побудови ефективної системи управління ризиками на підприємстві, здійснення санаційних та антикризових заходів у процесі функціонування суб‘єктів господарювання.

Освітньо-професійна програма

Profile of educational program

Керівник робочої проектної групи (гарант освітньої програми): Боронос Вікторія Георгіївна

 

Термін навчання: 1,5 роки на базі освітнього рівня бакалавр чи спеціаліст (для денної та заочної форм навчання)

Форма навчання: денна та заочна (передбачені місця державного замовлення)

Предмети для вступу на освітню програму:

  • Комплексний іспит зі спеціальності
  • Іноземна мова

 

Вартість навчання у 2016-2017 н.р.:

  • Денна форма - 25800 грн на рік;
  • Заочна форма – 12600 грн на рік

Дисципліни, що вивчаються за освітніми програмами