Магістр зі спеціалізації "Банківська справа"

МАГІСТР – ВАШ ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОФІЛІЗАЦІЯ
«БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

«Банківський менеджмент» передбачає фундаментальну теоретико-практичну та науково-методологічну підготовку студентів до роботи у банківських установах. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: розробки та управління портфелем сучасних банківських послуг, особливостей здійнення проектного фінансування, управління банківськими ризиками та здійснення антикризових заходів у процесі функціонування банків.

 

ПРОФІЛІЗАЦІЯ
«УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ»

«Управління продажем банківських послуг» передбачає фундаментальну теоретико-практичну та науково-методологічну підготовку студентів до роботи у банківських установах. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: організації продажу банківських послуг, управління ціноутворенням на банківські продукти, проведення маркетингових досліджень в банківськиій сфері, особливостей здійнення комункацій в банку.

Освітньо-професійна програма

Profile of educational program

 

Термін навчання: 1,5 роки на базі освітнього рівня бакалавр чи спеціаліст (для денної та заочної форм навчання)

Форма навчання: денна та заочна (передбачені місця державного замовлення)

Предмети для вступу на освітню програму:

  • Комплексний іспит зі спеціальності
  • Іноземна мова

 

Вартість навчання у 2016-2017 н.р.:

  • Денна форма - 25800 грн на рік;
  • Заочна форма – 12600 грн на рік.

Дисципліни, що вивчаються за освітніми програмами