Бакалавр на 2 курс за скороченою програмою

БАКАЛАВР – ВАШ ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«БАНКІВСЬКА СПРАВА»
(скорочена програма)

Освітня програма спеціальності «Банківська справа» передбачає фундаментальну теоретико-практичну підготовку студентів до роботи у банківських та інших фінансових установ. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: використання сучасних банківських та фінансових послуг, оцінки кредитоспроможності та фінансового стану підприємства; аналізу інвестиційних проектів, розміщення та обігу цінних паперів на фондовому ринку; основ функціонування готівкового та валютного ринків, можливостей використання сучасних он-лайн технологій у практичній діяльності.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«ФІНАНСИ»
(скорочена програма)

Освітня програма спеціальності «Фінанси» передбачає фундаментальну теоретико-практичну підготовку студентів до роботи у фінансових службах підприємств, державних установ та організацій, страхових та інших фінансових компаніях. Навчання за даною програмою дає студентам грунтовні знання з питань: використання сучасних фінансових послуг, оцінки фінансового стану підприємства та можливостей його покращення; аналізу можливостей залучення кредитних та інвестиційних ресурсів; основ функціонування державних фінансів, формування бюджетів, розробки кошторисів державних установ можливостей використання сучасних он-лайн технологій у практичній діяльності.

 

Термін навчання: 4 роки (для денної та заочної форм навчання)

Форма навчання: денна та заочна (передбачені місця державного замовлення)

Вартість навчання у 2016-2017 н. р.:

  • Денна форма - 9500 грн на рік;
  • Заочна форма – 4200 грн на рік.

 

Дисципліни, що вивчаються за освітніми програмами