Дисципліни, що вивчаються за освітніми програмами

БАКАЛАВР
(4 роки навчання)

Освітня програма
"БАНКІВСЬКА СПРАВА"
Освітня програма
"ФІНАНСИ"
1 СЕМЕСТР
Іноземна мова
Українознавство зі змістовним модулем: комунікативний курс української мови
Вища математика
Інформатика
Політична економія
Фінанси + курсова робота
Фізичне виховання
Іноземна мова
Українознавство зі змістовним модулем: комунікативний курс української мови
Вища математика
Інформатика
Політична економія
Фінанси + курсова робота
Фізичне виховання
2 СЕМЕСТР
Іноземна мова
Теорія ймовірності і математична статистика
Бізнес і статистика
Гроші та кредит + курсова робота
Податкова система
Публічні фінанси
Менеджмент
Фізичне виховання
Іноземна мова
Теорія ймовірності і математична статистика
Бізнес і статистика
Гроші та кредит + курсова робота
Податкова система
Публічні фінанси
Менеджмент
Фізичне виховання
3 СЕМЕСТР
Мікро- та макроекономіка
Бюджетна система
Корпоративні фінанси
Гроші і кредит ІІ + курсова робота
Історія економіки та економічної думки / Мікро- та макроекономіка ІІ / Державне управління економікою
Іноземна мова / Українське наукове мовлення / Релігієзнавство / Історія світової культури / Політологія / Україна у світовій політиці / Соціологія / Етика ділового спілкування / Теорія аргументації
Фізичне виховання
Мікро- та макроекономіка
Бюджетна система
Корпоративні фінанси
Страхування + курсова робота
Історія економіки та економічної думки / Мікро- та макроекономіка ІІ / Державне управління економікою
Іноземна мова / Українське наукове мовлення / Релігієзнавство / Історія світової культури / Політологія / Україна у світовій політиці / Соціологія / Етика ділового спілкування / Теорія аргументації
Фізичне виховання
4 СЕМЕСТР
Іноземна мова
Бізнес-право та інтелектуальна власність
Міжнародні фінанси
Банківська система + курсова робота
Страхування
Міжнародна економіка / Регіональна економіка / Економетрика / Комп'ютерна обробка результатів експерименту / Інформаційні технології створення електронних презентацій і видань / Оцінка потенціалу підприємства
Фізичне виховання
Іноземна мова
Бізнес-право та інтелектуальна власність
Міжнародні фінанси
Фінанси страхових організацій + курсова робота
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка / Регіональна економіка / Економетрика / Комп'ютерна обробка результатів експерименту / Інформаційні технології створення електронних презентацій і видань / Оцінка потенціалу підприємства
Фізичне виховання
5 СЕМЕСТР
Маркетинг
Інвестування + курсова робота
Банківські операції
Банківське регулювання
Банківські системи зарубіжних країн
Фінансовий облік у банку
Фізичне виховання
Маркетинг
Інвестування + курсова робота
Страхові послуги
Банківська справа
Фінанси різних форм бізнесу
Місцеві фінанси
Фізичне виховання
6 СЕМЕСТР
Філософія
Інформаційні системи у фінансах
Банківські операції ІІ
Банківська статистика + курсова робота
Інвестиційна діяльність у банку
Оподаткування у банку
Філософія
Інформаційні системи у фінансах
Соціальне страхування
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва + курсова робота
Казначейська справа
Фінансове планування суб'єктів господарювання
7 СЕМЕСТР
Фінансовий менеджмент + курсова робота
Фінансовий ринок
Банківський маркетинг
Аналіз банківської діяльності
Фінансовий контролінг у банку
Організація контролю у банку
Фінансовий менеджмент + курсова робота
Фінансовий ринок
Інвестиційний аналіз
Фінансовий аналіз
Фінансове інвестування
Недержавне пенсійне забезпечення
8 СЕМЕСТР
Фінансові стратегії підприємства
Діяльність банків на фінансових ринках
Виробнича практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота бакалавра
Комплексний іспит зі спеціальності
Фінансові стратегії підприємства
Фінансова статистика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота бакалавра
Комплексний іспит зі спеціальності