Загальна інформація про кафедру

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ забезпечує професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем:

 • бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Фінанси та банківська справа» та «Фінанси та страхування»)
 • магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» спеціалізації:
  «Банківська справа» (освітні програми «Банківський менеджмент» та «Управління продажем банківських послуг»)
  «Фінанси» (освітні програми «Державний фінансовий менеджмент» та «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»)
 • бакалавра напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» («Фінанси» та «Банківські технології і процеси») на базі диплому молодшого спеціаліста.

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 31 викладач, з яких 6 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 25 – науковий ступінь кандидата економічних наук (в тому числі 5 професорів та 15 доцентів).

foto-sotrud1

Співробітниками кафедри фінансів, банківської справи та страхування викладається близько 50 навчальних дисциплін, для яких створений і постійно оновлюється та удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Починаючи з 2016 року проводиться підготовка докторів філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-наукова програма «Фінансове посередництво»).

Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено понад 500 методичних розробок, опубліковано більше 800 наукових робіт в т.ч. 90 монографій, брошур, навчальних посібників та підручників з грифом МОН України.

При кафедрі фінансів, банківської справи та страхування працює навчально-тренувальний Банк, що дозволяє моделювати реальну діяльність банківської установи та використовувати інтерактивні форми проведення занять, наблизити навчальний процес до реальних умов роботи банківської установи та сприяє підвищенню рівня фахової підготовки студентів.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітянський простір, а також реальні потреби практиків щодо формування у випускників певних компетенцій.

Викладачі кафедри приймають безпосередню участь у виконанні науково-дослідних тем. В рамках організації наукової роботи студента при кафедрі діють студентські наукові гуртки.

Кафедра активно співпрацює з приводу працевлаштування своїх випускників у провідних банках, підприємствах Сумщини та інших регіонів, управліннях обласних, районних, міських державних адміністрацій, страхових компаніях, інших фінансово-кредитних установах та підприємствах малого та середнього бізнесу. Рівень працевлаштування серед випускників сягає понад 95%.

Одним з ключових пріоритетів кафедри є її інтеграція в міжнародну університетську спільноту. Кафедра сприяє стажуванню аспірантів і викладачів за кордоном, навчанню студентів у літніх школах, участі у міжнародних конкурсах та конференціях, тренінгах, зокрема в грантовій програмі Erasmus+ «3…2…1…Action!» (м. Палермо, Італія), V Міжнародній науковій конференції «Практика і дослідження приватного і публічного секторів» (Університет ім. Міколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва); тренінговому курсі «STEP IN: Step into the Dialogue», м. Таллінн, Естонія), семінарі на тему «Корпоративне управління в банках» (Університет Неаполя, Італія) та ін.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть участь у програмах академічної мобільності («включені семестри», виробничі практики): в Університеті Фоджа (Італія) в рамках програми «Еразмус + КА1 - Міжнародна Кредитна Мобільність; в Університеті прикладних наук в рамках стипендії DAAD (м. Циттау, Німеччина); в Банківському Інституті «Вища школа» (м. Прага, Чехія); у Вищій школі Бундесбанку (м. Хахенбург, Німеччина), у Технічному університеті м. Фрайберга (Німеччина).

Викладачі кафедри активно задіяні в наукових, освітніх та грантових програмах:

 • освітні проекти Жана Моне «Фінансові аспекти європейської інтеграції: літні/зимові школи для молодих дослідників та студентів»; «Європейські студії освіти з фінансів: дослідження та розповсюдження європейського досвіду в галузі освіти з фінансів серед населення»;
 • «Школа децентралізації для молоді» за фінансування Швейцарської агенції розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарії;
 • науковий грант від Консорціуму економічних досліджень та освіти – EERC (The Economics Education and Research Consortium) для проведення дослідження на тему «Behavior implications of Systemically important Banks: evidence from Ukraine»;
 • науковий проект з Технічним університетом м. Фрайберга (Німеччина) за підтримки DAAD на тему «Розвиток діалогу між банками і громадянським суспільством в контексті забезпечення демократичних процесів в Україні»;
 • «Школа початкового підприємця для студентів та бізнесменів-початківців» у межах реалізації Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку».

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування запрошує на навчання молодих, амбітних, впевнених у собі особистостей для здобуття вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» на рівні бакалавра та магістра. Чекаємо молодих науковців для навчання в аспірантурі та докторантурі. Ми відкриті до спілкування і запрошуємо всіх бажаючих до наукового та міжнародного співробітництва.