Бєлова Інна Валеріївна

доктор економічних наук, професор

Контактна :
Кабінет: К2-358
+38(0542) 665-110
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005128722524

Відзнаки викладача

Науково-метричні профілі:
ORCID: 0000-0002-9567-0132
Google Scholar
Researcher ID: P-3780-2014

Наукові ступені і вчені звання:
кандидат економічних наук зі спеціальності Економіка навколишнього середовища, (1997р.),
доцент кафедри регіональної економіки (2001р.),
доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2016 р.)

Сфера наукових інтересів: системні фінансові ризики; контроль, аудит та ризики в банках; використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень.

Автор майже 120 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Savchenko T., Bukhtiarova A. Impact of Transparency of Public Finances on the Level of Corruption in Ukraine, 2019. Szczecin: Centre of Sociological Research, p. 165
 2. Бєлова І.В., Крухмаль О.В., Криклій О.А. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія: Суми : СумДУ, 2017. С.130-144.
 3. Бєлова І.В., Кошлата І.М. Розкриття інформації щодо власників банків в різних країнах світу. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України: монографія: Суми, СумДУ, 2017. С. 105-130.
 4. Бєлова І. В. Системний фінансовий ризик в Україні: методологія формування, оцінювання та регулювання: монографія: Суми: «Ярославна», 2015. 360 с.
 5. Бєлова І. В., Криклій О. А. Інструментарій банківського нагляду : теорія, методологія та практика: монографія. Суми: КОРПУНКТ, 2014. 177 с.
 6. Бєлова І. В., Криклій О. А., Пожар О. М., Верхуша Н. П. Ризик-менеджмент у банку: теорія та організація: монографія: Суми: КОРПУНКТ, 2014. 147 с.

Наукові статті

 1. Бєлова І. В., Опанасенко А. О., Нілова Н. М. Розвиток підходів до розрахунку індексу системного ризику банківського сектора України. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2019. №3. С. 328 – 336.
 2. Bielova I., Oliinyk V., Nilova N., Nilova M. Causal relationship of financial literacy with indicators of the financial and social sectors. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 4(27). pp.454–467. (Web of Science Core Collection)
 3. Viktor Oliinyk, Inna Bielova Formation and optimization of various portfolios models on the Var indicator basis. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. №2(23). pp. 313-327. (Web of Science Core Collection).
 4. Бєлова І.В. Пошук кредитної стратегії поведінки банку в умовах кризи // Економічний форум. – 2017. - №1. – С. 242-248. (фахове видання).
 5. Кошлата І.М. , Бєлова І.В. Вплив сільської культури на поширення кумівства та корупції // Бизнес-Информ.- 2017.- №10. - С.45-54. (фахове видання).
 6. Бєлова І.В., Кошлата І.М. Особливості розкриття інформації щодо власників банків в різних країнах світу. Економічний простір. 2017. №117. С. 140–151.
 7. Матюшенко С.В., Бєлова І.В. Оцінка системного ризику ліквідності банківської системи України// Економічний простір. – 2017. - №124. – С. 153-163 (фахове видання).
 8. Бєлова, І.В. Методичні засади оптимізації процесу збору даних про операційні втрати банку // І.В.Бєлова, Н.М.Нілова / Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №2, Т.1. – С.135-141.
 9. Бєлова, І.В. Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику // Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». - Острог, травень 2016. – № 1(29). – С. 82-86.
 10. Бєлова, І.В. Оцінка впливу інформації про позичальників на фінансову стійкість банків // І.В.Бєлова, Т.Г.Савченко / Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць.– 2015. - Вип. 42.- С.5-19.
 11. Bielova, I. Impact of Credit Information on the Banks Stability: Global Experience and Lessons for Ukraine // I. Bielova, T. Savchenko / Risk governance & control: financial markets & institutions / Volume 6, Issue 2, Spring 2016, рр. 28-34.
 12. Peculiarities of identification of systemically important banks and assessment of their impact on the occurrence of the economic crisis // S. Kozmenko, I. Bielova/ Banks and Bank Systems, Volume 10, Issue 3, 2015, pp.40-48.
 13. Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe // S. Kozmenko, I. Bielova / Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, Volume 13, Issue 3, 2015, pp. 7–17.
 14. Бєлова І. В. Концептуальні засади формування системного фінансового ризику в економіці країни / І. В. Бєлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3 (Том 1). – С. 128–132.
 15. Бєлова І. В. Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці  / І. В. Бєлова // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 3 (19).
 16. Бєлова І. В. Теоретичні та методичні аспекти визначення системно важливих банків  / І. В.Бєлова // Ефективна економіка. - 2015. - №6.
 17. Бєлова І. В. Науково-методичні засади формування системи індикаторів моніторингу накопичення системного фінансового ризику в економіці України // Бізнес Інформ. – 2015. – №6. – C. 169–173.
 18. Бєлова, І. В. Науково-методичний підхід до оцінювання системної події // Економічний форум : науковий журнал Луцького національного технічного університету. – 2015. – № 3. – С.434-438.
 19. Бєлова, І. В. Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіці країн Центральної і Східної Європи / Бєлова І.В. // Проблеми економіки. - 2015.- №2. – С. 207–212.
 20. Бєлова І. В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику / І. В. Бєлова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – С. 208–215.
 21. Бєлова І. В. Трансформація регуляторних ініціатив щодо трансмісії системного фінансового ризику / І. В. Бєлова // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 1. – С. 33–38.
 22. Бєлова І. В. Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період / І. В. Бєлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4. – Т. 1. – С. 89–98.
 23. Бєлова, І.В. Визначення індикатора фінансового стресу в Україні // Вісник Національного банку України. - 2014.- №1. - С.41-46.
 24. Bielova, I. Systemically Important Banks of Ukraine // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №10 (160). - С. 348-357.