В жовтні 2019 року за ініціативою кафедри фінансів, банківської справи та страхування організовано та проведено зустріч студентів із представниками ПриватБанку.

Керівник направлення трудових ресурсів (HR) СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» Сітковська Л.С., в рамках зустрічі ознайомила студентів з умовами та особливостями проходження “Онлайн-практики”. також з принципами занесення студентів до кадрового резерву в ПриватБанк. За підсумками онлайн-практики студенти рейтингуються за сумою балів за виконання програми практики та балів за продажі в рамках конкурсу продажів.

Найкращі студенти, які отримали з основної програми практики не менше 90 балів, мають можливість отримати пропозицію про працевлаштування. Студент може бути прийнятий на роботу після закінчення навчального закладу за умови, що за результатами проходження практики його професійні та організаційні навички будуть відповідати вимогам, які ПриватБанк пред'являє для своїх претендентів на роботу або працівникам.

Після закінчення практичного курсу студенту надається Сертифікат з факсиміле Голови Правління Банку та електронною печаткою про результати проходження практики шляхом розміщення на сайті practice.pb.ua