Навчальні посібники і підручники

1997
Єпіфанов, А. О. Бюджет і фінансова політика України [Текст] : навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д’яконова. - К.: Наукова думка, 1997. - 304
1999
Регіональна економіка [Текст] : навчальний посібник / Єпіфанов А.О., Сало, І.В. – К.: Наукова думка, 1999.– 341 с
2002
Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.3: Банківські технології [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України; Ред. І.В. Сало. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.– 336 с.
Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України; Ред. І.В. Сало. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.– 392 с.
2003
Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.3: Банківські технології [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України; Ред. І.В. Сало. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.– 336 с.
2004
Банківський нагляд: навчальний посібник / [В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корєнєва.] - К.- Знання, 2004.- 406 с.- (Вища освіта XXI століття).
2005
Сало, І. В. Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підручник / О. М. Царенко, О. Д. Бей, О. Д. Мартиненко, І. В. Сало. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 334
Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків: Навчальний посібник / НБУ; УАБС - Суми: Мрія-1 ЛТД, 2005.- 120 с.
2006
Банківські операції: підручник / [Міщенко В.І, Слав'янська Н.Г., Коренева О.Г. та ін.] ; за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав'янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
2007
Операції комерційних банків [Текст] : навчальний посібник / Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с.
Облік і аудит в банках : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав’янська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко [О.В. Мірошниченко]]; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Слав’янської. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.
Коваленко В.В. Банківський нагляд:Навчальний посібник- Суми: УАБС НБУ, 2007.-262 с.
2008
Васильєва Т.А. Інвестиційний менеджмент. Основи управління інноваційними проектами / Васильєва Т.А. // Бізнес-адміністрування: Магістерський курс: Підручник / за ред. Л.Г.Мельника, С.М.Ілляшенка, І.М.Сотник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 896 с.
Коренєва О.Г., Мірошниченко О.В., Савченко Т.Г. Організація обліку в банку. Навчальний посібник: Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 273 с.
Фінансовий моніторинг в банку: навчальний посібник/ Дмитров С.О.; Коваленко В.В.; Єжов А.В.; Бережний О.М.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2008.- 336 с.
2009
Бєлова, І. В. Організація контролю в банку [Текст]: навчальний посібник / Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 302 c.
Коваленко, В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навчально-методичний посібник для самост. вивч.дисц. / В. В. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
2010
Сало І.В. Оподаткування банків : навчальний посібник / І.В. Сало, І.І. Д’яконова, Н.Г. Євченко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 208с.
Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 138 с.
2012
Васильєва, Т. А. Фактор часу і його вплив на економічні показники [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Л. Г. Мельник, Ю. М. Дерев'янко // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. – С. 292-308
Облік у банку: підручник / Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав´янська Н.Г. та ін.– Суми: Університетська книга, 2012. – 668 с.
Савченко Т.Г. Платіжний баланс країн світу / Т.Г. Савченко // : Міжнародні фінанси [текст]: навч. посіб./ [І.І. Д¢яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д´яконової. – К.: "Центр учбової літератури", 2012. – 548 с.
2013
Бєлова, І. В. Банківська статистика: навчальний посібник / уклад. І.В.Бєлова. - Суми: Університетська книга, 2013. – 431с.
Гроші і кредит : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л. Ю. Сисоєва. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2013. - 213 с.
Гроші і кредит : у схемах і таблицях: навч. посібник / Л.Ю. Сисоєва, К.Ф. Черкашина – Суми : Університетська книга, 2013. - 245 с.