за дисциплінами

Будь ласка, оберіть дисципліну:

Аналіз банківської діяльності

Антикризове управління банком

Банківська система

Банківська справа

Банківська статистика

Банківські операції

Банківське регулювання та нагляд

Бюджетний менеджмент

Бюджетна система

Гроші і кредит

Державний фінансовий моніторинг

Державний фінансовий моніторинг (магістри)

Діяльність банків на фінансових ринках

Дослідження грошово-кредитного ринку

Інвестиційне кредитування в банку

Інвестиційний аналіз

Інвестування

Інфраструктура фінансового ринку

Казначейська справа

Казначейські операції в банку

Кредитний менеджмент

Макрофінансове бюджетування

Маркетинг у банку

Маркетингові комунікації в банку

Місцеві фінанси

Менеджмент персоналу в банку

Методи наукових досліджень

Організація і методика аудиту в банку

Організація контролю в банку

Організація продажів банківських продуктів

Проектне фінансування

Публічні фінанси

Ризикологія

Соціальне страхування

Страхові послуги

Страхування

Сучасні теорії грошей та кредиту

Управління банківськими ризиками

Управління бізнес-процесами в банку

Управління державним боргом

Управління вартістю підприємства

Управління фінансами акціонерних товариств

Управління фінансовою санацією підприємства

Управління фінансовою безпекою держави

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінанси різних форм бізнесу

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Фінансова статистика

Фінансове інвестування

Фінанси і кредит

Фінансове планування суб'єктів господарювання

Фінансовий аналіз

Фінансовий контролінг

Фінансовий контролінг в банку

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент у банку

Фінансовий моніторинг у банку

Фінансовий нагляд

Фінансове посердництво

Фінансовий ринок

Фіскальне регулювання

Ціноутворення в банку