Переддипломна практика

Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є практика, яка є необхідним компонентом виконання навчального плану напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” (“Банківські технології та процеси”) і 6.030509 “Облік і аудит”. Програма виробничої практики підготовлена згідно з “Методичними рекомендаціями зі складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України” (лист Міністерства освіти України № 31-5/97 від 14.11.96).
Загальна мета виробничої практики полягає в тому, щоб у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, набути навичок в умінні ними користуватися, а також нагромадити певний практичний досвід до завершальної стадії навчання, необхідний для формування фахівця з банківської справи.

Основні завдання практики:

  • закріплення теоретичних знань з навчальних дисциплін спеціальності;
  • оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;
  • вивчення та аналіз реальної ситуації на ринку банківських послуг устатиці та динаміці, зокрема безпосередньо на базі проходження практики – конкретної банківської установи;
  • знайомство з технікою і технологією розробки, процедурами прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у конкретномубанку;
  • збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів,курсових і дипломних робіт.

Більш детально про проходження практики студентами:

Переддипломна практика зі спеціальності «Фінанси і кредит» : методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про переддипломну практику / С. В. Лєонов; О. В. Люта; Н. Г. Пігуль та ін. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 38 с.

Оновлені титул, індивідуальне завдання та рецензія на звіт про проходження переддипломної практики.