Дипломна (магістерська) робота

Дипломна робота – це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в академії. Вона є кваліфікаційною роботою, на підставі якої державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.
Як теоретико-прикладне дослідження, дипломна робота повинна містити результати глибокого теоретичного осмислення актуальної організаційно-управлінської та економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної банківської установи (бази практики).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

  • підготовки та захисту дипломної роботи рівня «магістр» (всіх форм навчання)
  • оформлення науково-дослідних робіт
  • бібліографічного оформлення (оформлення списку використаних джерел)

 

Дипломна (магістерська) робота зі спеціальності «Фінанси і кредит» : методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт / С. М. Фролов; С. В. Лєонов; І. І. Рекуненко, Н. А. Дехтяр; О. В. Люта та ін. Українська академія банківської справи. – Суми : УАБС, 2015. – 77 с.

Графік виконання дипломних робіт студентами VI курсу за магістерськими програмами «Управління продажем банківських послуг», «Менеджмент державних фінансів», «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» денної та заочної форм навчання

Заява на затвердження теми дипломної роботи