Наукові семінари кафедри

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування регулярно організовує і проводить наукові семінари, присвячені важливим питанням, які стосуються функціонування банківської системи, державних фінансів, фінансового ринку, страхування.

Мета наукового семінару – обмін результатами наукових досліджень, обговорення теоретичних та прикладних аспектів функціонування фінансової системи країни.

 

Плани наукових семінарів кафедри 2016-2017 н.р.

ПІБ  Науковий семінар 
Тема семінару Місяць
Бухтіарова А.Г. Економіко-математичне моделювання оцінки функціонування банківської системи вересень
Мордань Є.Ю. Методичний підхід до ретроспективної-прогнозної оцінки фінансової стабільності банківської системи на основі агрегованого індикатора вересень
Діденко І.В. Методичні засади оцінювання кон’юнктури депозитного ринку України жовтень
Крухмаль О.В. Методичні підходи до управління проблемними кредитами банку в сучасних умовах жовтень
Пігуль Н.Г. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства листопад
Пожар Т.О. Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень листопад
Дейнека О.В. Особливості функціонування фінансової системи України в сучасних умовах грудень
Дехтяр Н.А. Управління державними фінансами в умовах нестабільного економічного середовища грудень
Люта О.В. Управління видатками місцевих бюджетів грудень
Бричко М.М. Методичні підходи до формування системи фінансових відносин банку зі стейкхолдерами січень
Лукін Д.А. Етичні аспекти прийняття управлінських рішень в банках січень
Бєлова І.В. Інструменти центробанку для управління системними фінансовими ризиками лютий
Ісаєва О.В. Особливості реалізації державою функції посередника в економіці та на фінансовому ринку лютий
Школьник І.А. Сучасний стан та тенденції розвитку фінансового ринку України березень
Рекуненко І.І. Роль фінансових посередників на ринку недержавного пенсійного забезпечення березень
Семеног А.Ю. Аналіз ринку фінансових послуг Європейського Союзу березень
Пахненко О.М. Розвиток ринку мікрофінансових послуг в Україні березень
Журавка О.С. Умови забезпечення фінансової надійності страхової компанії березень
Фролов С.М. Вплив ЗЕД на фінансовий потенціал регіону в умовах децентралізації квітень
Савицька О.І. Оцінювання впливу фінансової політики держави на рівень фінансового потенціалу регіону квітень
Кремень В.М. Незалежність органів фінансового нагляду та її оцінювання травень
Буряк А.В. Сучасні аспекти транспарентності в банківській системі червень
Криклій О.А. Управління репутаційним ризиком банку на сучасному етапі розвитку банківської системи України червень
Кривич Я.М. Теорія брендобудування у банківській сфері червень
Мінченко М.Г. Вплив внутрішніх факторів на банківське ціноутворення червень