Теми наукових досліджень

Впродовж свого існування кафедра забезпечувала підготовку кандидатів та докторів наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. Починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку докторів філософії та є випусковою за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Аспіранти

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Докторанти