Теми науково-дослідних робіт

Наукова діяльність на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування зосереджена на дослідженні проблем та шляхів їх подолання, які виникають в сфері управління державними фінансами, в сфері функціонування банківської системи України, фінансового ринку та страхування.

З цією метою на кафедрі виконуються науково-дослідні роботи, які мають відповідну державну реєстрацію в УкрІНТЕІ та по закінченні яких складаються наукові (проміжні) звіти.

«Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965). Керівник д.е.н., професор Рекуненко І.І., відповідальні виконавці д.е.н., доцент Бєлова І.В, к.е.н., доцент Пігуль Н.Г.

«Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112). Керівник д.е.н., професор Лєонов С.В., відповідальний виконавець к.е.н., доцент Мінченко М.Г.

«Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782). Керівник д.е.н., професор Школьник І.О., відповідальний виконавець к.е.н., доцент Дейнека О.В.

«Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0107U012113). Керівник д.е.н., професор Фролов С.М., відповідальний виконавець к.е.н., доцент Журавка О.С.