Напрями наукових досліджень кафедри

Наукова діяльність на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування зосереджена на дослідженні проблем та шляхів їх подолання, які виникають в сфері управління державними фінансами, а також в сфері функціонування банківської системи України, фінансового ринку та страхування.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок власних коштів СумДУ.

НДР за замовленням МОН України (за рахунок коштів державного бюджету)

1. Формування системи забезпечення прозорості публічних фінансів як передумова боротьби з корупцією в Україні (№ держреєстрації: 0118U003585). Прикладна робота. 2017-2019 рр.
Керівник проекту: Школьник І. О., проф., д-р екон. наук

2. Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України (№ держреєстрації: 0117U003924). Наукова робота. 2017-2020 рр.
Керівник проекту: Буряк А.В., доцент, канд. екон. наук

НДР за рахунок власних коштів СумДУ

1. Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні
(№ державної реєстрації 0102U006965)
Керівник: Рекуненко І.І., професор, д-р екон. наук

2. Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів
(№ державної реєстрації 0109U006782)
Керівник: Школьник І. О., проф., д-р екон. наук

3. Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку
(№ державної реєстрації 0107U012113)
Керівник: Журавка О.С., доцент, канд. екон. наук

4. Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу
(№ державної реєстрації 0107U012112).
Керівник Лєонов С.В., професор, д-р екон. наук