Проекти Жана Моне

Jean Monnet

 

Проект №: 553581-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE "Financial aspects of the European integration projects: summer/winter schools for young researchers and post-graduate students" ("Фінансові аспекти європейської інтеграції: літні/зимові школи для молодих дослідників та студентів"). Грант - 22 176,00 Euro.
Координатор - Сисоєва Лариса Юріївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Проект №: 553582-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE "European studies of financial education: research and dissemination of European experience in the field of financial education among different population" ("Європейські студії освіти з фінансів: дослідження та розповсюдження європейського досвіду в галузі освіти з фінансів серед населення"). Грант - 17 892,00 Euro.
Координатор – Люта Ольга Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.