Фінансово-кредитний консультант

(В фінансах немає нічого нереального – окрім самих фінансів!)

Про проект

 Ви запитуєте - ми відповідаємо!

 Сторінка на Facebook

Словник фінансово-
кредитних термінів

 

Шановні відвідувачі проекту «Фінансово-кредитний консультант»!

 

Автори проекту дуже вдячні Вам за ту увагу, яку Ви вже виявили до нашої сторінки. Ваші питання та активне ознайомлення з наданими відповідями є для нас ознакою доцільності подальшого розвитку такої форми спілкування. Намагаючись підтримати набраний темп інформаційного руху щодо питань діяльності сучасних банківських установ та надавати Вам корисні послуги роз’яснювального, дорадчого чи інформативного змісту, пропонуємо Вам тематичний лекційний комплекс за напрямом «Роздрібний банківський бізнес: доступне та необхідне».

Враховуючи, те, що більшість відвідувачів нашої інтерактивної сторінки цікавлять питання саме споживчого банківського обслуговування, ми вирішили розглянути зміст даного напрямку діяльності вітчизняних банків більш глибоко.

Доводиться визнавати, що в сучасних посткризових умовах відносини між банками та населенням вимушені відновлювати свій взаємодовірчий характер. Рівень довіри у кожної із сторін в значній мірі був підірваний поведінкою протилежної (зокрема, не всі банки змогли зберегти заощадження населення, а фізичні особи значно «переоцінили» власні кредитні можливості). При цьому клієнтська сторона може знову опинитися в статусі менш освіченої в питаннях формування та розвитку нової хвилі фінансово-кредитних відносин в країні.

В запропонованому курсі нами було узагальнено та систематизовано досвід банків України з організації роздрібного банківського обслуговування, сутності та особливостей надання населенню основних видів фінансових послуг.

В першу чергу, матеріал курсу буде стосуватися змісту роздрібного банківського бізнесу з точки зору його здатності та необхідності задоволення поточних фінансових потреб населення. Визначаються відомі на сьогодні та активно впроваджувані в практику діяльності банків України види послуг, наводяться різні їх класифікації.

Далі увага авторів буде зосереджена на описі основних груп банківських послуг населенню: роздрібних платежів (в першу чергу, із застосуванням банківських платіжних карток), послуг зі зберігання власних цінностей в депозитарних скриньках банків, послуг зі зберігання та накопичення грошових коштів (в т.ч. із використанням банківських «металевих» рахунків), банківського кредитного обслуговування. Двом останнім напрямкам банківського обслуговування клієнтів – приватних осіб буде приділена особлива увага. На основі конкретних прикладів будуть продемонстровані основні переваги та недоліки (для користувачів) окремих популярних на сьогоднішній день видів депозитного та кредитного обслуговування.

В цілому ми будемо намагатися змістовно описувати той чи інший вид послуг, власноруч демонструвати (чи вказувати на джерела такої інформації) дані про стан їх розвитку в Україні (деяких і в світі), звертати увагу на особливості нормативно-правового регулювання роздрібних операцій та вимог НБУ щодо їх здійснення банками.

Сподіваємося, що наш курс зацікавить і студентів, які прагнуть поглибити свої знання в сфері банківського ритейлу та тонкощах формування і задоволення фінансово-кредитних потреб населення.

Ласкаво просимо до нашої інтерактивної аудиторії!

 

Тема 1 – «Сутність та загальний зміст видів роздрібного банківського бізнесу»
1.1 Зміст роздрібного банківського бізнесу
1.2 Основні види роздрібних банківських продуктів
1.3 Сучасні тенденції розвитку роздрібного банківського обслуговування в Україні та світі

Тема 2 – «Послуги банків для населення з проведення розрахунків та переказів»
2.1 Сутність та основи організації грошових розрахунків населення
2.2 Порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичними особами
2.3 Організація роздрібних платежів із застосуванням банківських платіжних карток
2.4 Роль та значення банкомату в системі електронних роздрібних платежів
2.5 Дистанційні банківське обслуговування фізичних осіб при розрахунках

Тема 3 – «Послуги банків з формування заощаджень та інвестування грошових коштів населенням»
3.1 Сутність та види банківських вкладів населення
3.2 Банківські вклади населення в дорогоцінні метали
3.3 Страхування вкладів населення в банках України

Тема 4 – «Банківське кредитування населення»
4.1 Формування, склад та види позик сучасної системи банківського кредитування фізичних осіб
4.2 Основні рекомендації позичальникам щодо споживчого кредитування в банках України
4.3 Загальна характеристика поточних банківських кредитів для населення
4.4 Цільові споживчі банківські кредити
4.5 Основи банківського іпотечного житлового кредитування